Iets voor u?

De stichting is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je kunt allerlei redenen hebben om vrijwilliger te worden bij de VTZ. Veel vrijwilligers hebben in hun eigen leven te maken gehad met verlies en sterven. Ze hebben ervaren hoe fijn het is als iemand er voor kan kiezen om in zijn vertrouwde omgeving te sterven.  

VTZ is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers met een warm hart en een goed inlevingsvermogen. Mensen die liefdevol emotionele steun kunnen bieden. Mensen die even het kussen opschudden, die een hand vasthouden en een zakdoekje aanreiken als het allemaal even te veel wordt, die samen een fotoalbum doorbladeren en praten over herinneringen, die helpen met een slokje water.

Natuurlijk kunt u ook vrijwilliger worden. Dat hoeft niet altijd als vrijwilliger ‘aan het bed’ te zijn. Als vrijwilliger kunt u ook ondersteunen bij bijv. bestuurstaken,  publiciteit verzorgen, fondsenwerving regelen of andere werkzaamheden.

Introductiecursus

Voordat u wordt ingezet volgt u een introductiecursus van 6 dagdelen onder leiding van onze coördinatoren. U wordt verder geschoold door middel van aanvullende cursussen. Het werk is onbetaald maar de onkosten worden vanzelfsprekend vergoed.

Inzet maximaal 2 dagdelen

De mate waarin een beroep gedaan wordt op een vrijwilliger is onvoorspelbaar. Dit komt door het onvoorspelbare karakter van de vraag om inzet van de VTZ. De te bieden ondersteuning bestaat in de regel uit maximaal twee dagdelen van vier uur per week per vrijwilliger. Zodra een vrijwilliger wordt ingezet, onderhoudt de coördinator regelmatig contact, zodat opgedane ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Meer weten

Wilt u meer weten over het vrijwilligerswerk bij de VTZ? De coördinatoren vertellen u er graag meer over. Neem dan contact op met een van de coördinatoren, Anita Akkermans of Astrid Puts. Klik hier.