Vrijwilliger zijn

Stichting VTZ heeft ca. 25 ervaren vrijwilligers, die na een intakegesprek met een coördinator, een verplichte introductiecursus van 6 dagdelen hebben gevolgd. De VTZ organiseert diverse formele en informele activiteiten voor hen, gericht op deskundigheidsbevordering, onderling contact en het uitwisselen van ervaringen.

Er zijn

De vrijwilligers van VTZ zijn gemotiveerde en betrokken mannen en vrouwen die steun willen bieden aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. ER ZIJN voor een ander en diens naasten in de laatste levensfase. Daar staan de vrijwilligers van de VTZ voor. 

Veel vrijwilligers hebben in hun eigen leven te maken gehad met verlies en sterven. Ze hebben ervaren hoe fijn het is als iemand er voor kan kiezen om in zijn vertrouwde omgeving te sterven.