Wat doen ze?

De vrijwilligers stellen zich terughoudend op. Zij kijken wat de cliënt en/of mantelzorger nodig heeft en spelen daar op in. Voorkomende werkzaamheden kunnen zijn:

  • Een kopje thee zetten en het kussen even opschudden.
  • De cliënt helpen als hij toch graag zelf naar het toilet wil.
  • Een hand vasthouden en een zakdoekje aanreiken als alles even teveel wordt.
  • Samen een fotoalbum doorbladeren en herinneringen ophalen.
  • Nog even koffie zetten als je merkt dat de dochter talmt met vertrekken en niet ophoudt met vertellen.
  • Koude voeten zachtjes inwrijven met lekkere olie.
  • Een vergeetachtige mevrouw voorlezen uit een boek uit haar jeugd en zien hoe haar ogen oplichten in herkenning.
  • Een Sudoku oplossen terwijl de cliënt rustig slaapt.
  • Soms betekent ‘ER ZIJN’: stil bij iemand zitten.

Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen.