Onze Hulp

De meeste mensen willen het liefste in hun eigen vertrouwde omgeving, meestal thuis,  worden verzorgd en sterven. Een partner, kind, familielid of vriend(in) neemt vaak als vanzelfsprekend de verzorging op zich. Zij worden dan de mantelzorger(s). De zorg die de vrijwilligers bieden, is te vergelijken met de hulp die de mantelzorgers geven. Voor naasten is het zorgen voor een ongeneeslijk zieke een dankbare maar zware taak. Vaak komen zij aan kleine maar belangrijke dingen niet toe. De vrijwilligers van de VTZ (Vrijwilligers Terminale Zorg) is er voor hulp in de laatste levensfase.

Onze vrijwilligers zijn er om de mantelzorg bij deze moeilijke taak te ondersteunen door de zorg voor de zieke partner, kind, familielid of vriend(in) een aantal uren over te nemen.
Bent u zelf degene die ziek is? Ook dan kunt u met ons contact opnemen om een beroep te doen op onze vrijwilligers. De vrijwilligers werken vanuit hun eigen betrokkenheid met de professionele zorg samen. Zij geven zowel u als uw naasten tijd, aandacht en ondersteuning op momenten dat daar behoefte aan is.

Wat kunt u van de vrijwilligers verwachten:

  • Tijd, aandacht en ondersteuning.
  • ‘Er Zijn' voor de zieke in de laatste levensfase en zijn naasten.
  • Hulp bij lichte lichamelijke verzorging. Denk hierbij aan het geven van hulp bij het eten en drinken, het begeleiden van de cliënt naar het toilet en het doen van kleine hand- en spandiensten.  
  • Het geven van emotionele steun.
  • We bieden mantelzorgers gelegenheid weg te gaan voor een boodschap, een bezoekje of rust te nemen.
  • Het bijstaan van de mantelzorgers.
  • Het signaleren van veranderingen.