Doelstelling

  • Mensen de mogelijkheid te bieden om thuis te sterven, waarbij thuis is daar waar de cliënt verblijft;
  • Mantelzorgers zodanig te ondersteunen dat deze de zorg voor de stervende kunnen blijven bieden;
  • Stervenden en hun mantelzorgers de ruimte te bieden om zelf vorm te geven aan de laatste levensfase.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van terminale zorg (tijd, aandacht en ondersteuning) in de thuissituatie door goed opgeleide vrijwilligers. Dit in aanvulling op en in samenwerking met de professionele hulpverleners.

ER ZIJN

ER ZIJN voor een ander en diens naasten in de laatste levensfase: daar staan onze vrijwilligers voor. Samen met de mantelzorg en de beroepsmatige zorg doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze bijzondere en onzekere periode.