Veel gestelde vragen

Ik wil graag thuis overlijden, kan dat?

Uit onderzoek blijkt dat de 68% van de mensen het liefst hun laatste dagen in de vertrouwde omgeving willen zijn, meestal thuis. Met de hulp van medische en thuiszorgvoorzieningen en soms specialistische hulp kan dat ook bijna altijd.

Informeer uw familie, huisarts en/of een Thuiszorg organisatie over uw wens en overleg met hen hoe dit gerealiseerd kan worden. Ook het mobiele Palliatieve team (onderdeel van het Palliatieve Netwerk) kan ingeschakeld worden. Voor het vervangen en/of aanvullen van de mantelzorg kunt u natuurlijk een beroep doen op de VTZ.

Schroom niet, er kan vaak meer dan u denkt!

Wat kost de hulp van de VTZ?

VTZ hulp is gratis. Er is geen indicatie voor nodig. Iedereen kan de hulp aanvragen: cliënt, mantelzorg, thuiszorg, huisarts, ziekenhuis enz.

Waar kan ik de VTZ vinden?

U kunt ons bellen of mailen.

Wanneer kan ik een beroep doen op een vrijwilliger?

De vrijwilligers kunnen worden ingezet van maandag tot en met zondag tussen 7.00 uur en 23.00 uur.

Komen jullie ook ’s nachts?

We komen niet ’s nachts. De VTZ hulp wordt gegeven tussen 07.00 en 23.00 uur. Heeft u nachtzorg nodig dan kunt dit overleggen met de thuiszorg.

Krijg ik steeds dezelfde vrijwilliger?

Daar streven wij wel naar, maar heeft u meer dan 2 dagdelen per week hulp nodig, dan komen er meer vrijwilligers. Elke vrijwilliger wordt maximaal 2 dagdelen per week ingezet.

Mag ik de vrijwilliger iets geven?

Nee, dan brengt u hen in verlegenheid omdat vrijwilligers niets mogen aannemen. Uiteraard mag u de stichting wel uw dank tonen. Donaties zijn van harte welkom! Kijk voor meer informatie bij STEUN ONS.

Zijn jullie van de Thuiszorg?

Nee, de VTZ is een aparte zelfstandige organisatie die kosteloos vrijwilligershulp biedt (geen medische, verpleegkundige en huishoudelijke hulp). Indien nodig verricht de VTZ vrijwilliger lichte verzorgende handelingen.

De thuiszorg biedt professionele verpleegkundige, verzorgende en huishoudelijke hulp op basis van een indicatie.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg die kosteloos wordt gegeven door partner, kinderen, familie, buren en vrienden. Ieder die regelmatig voor iemand met een ziekte of beperking zorgt is een mantelzorger.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg die wordt verstrekt als sprake is van een levensbedreigende ziekte waarbij genezing niet meer mogelijk is.

Palliatieve zorg bestaat uit de zorg die de laatste fase zo comfortabel mogelijk maakt. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan pijnbestrijding, lichamelijke verzorging, psychische, pastorale en spirituele begeleiding.

Wat is terminale zorg?

Terminale zorg wordt gegeven in het laatste deel van de palliatieve fase als de zorg intensiever wordt, de patiënt niet meer alleen kan zijn en het overlijden nabij is. In die fase kan de VTZ ingeschakeld worden.